Just for You

The Latest News on Your Favorites

ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ : ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್

ತುರುವೇಕೆರೆ: -ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.‌ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ

ನಳದ ನೀರಿನ ಬಾಕಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು: ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು..

  ಮುದಗಲ್ಲ : -ಪುರಸಭೆ ಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ ಕೊಂಡವರ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ತಗಿತಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ

Stay Connected

Find us on socials